Yıldız Holding İnsan Kaynakları

Yıldız Holding olarak bizim için başarının ilk anahtarı “insan”dır. Ulaştığımız bu küresel başarıda hiç kuşkusuz 41 bin çalışanımızın büyük payı var.

Hızlı tüketim başta olmak üzere farklı sektörlerde global bir oyuncu olan Yıldız Holding’in sahip olduğu insan kaynağının, holding vizyon ve stratejilerini gerçekleştirebilecek nitelikte bireylerden oluşturulması, onların motivasyonunun sağlanması, geliştirilmesi, kısacası etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla İnsan Kaynakları olarak belirlediğimiz vizyonumuz, holdingimizin faaliyet gösterdiği iş alanlarında, sınıfının en iyisi olan İnsan Kaynakları yapısını kurmak ve uygulamaları hayata geçirmektir.

Bu amaçla İnsan Kaynakları çatısı altındaki Yetenek Kazanımı, Ücretlendirme ve Yan Haklar, Öğrenmeve Gelişim, İK Stratejileri ve Organizasyonel Gelişim, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Personel ve İdari İşler departmanları ve İK Direktörleri bütünleşmiş bir şekilde çalışmaktadır. İnsan Kaynakları stratejilerinin çağın gerekliliklerini karşılayacak ve değer üretecek şekilde kurgulanması, buna yönelik uygulamaların gerçekleştirmesi, topluluk bünyesine yayılması ve benimsetilmesi ile değişen ihtiyaçlara bağlı olarak sürekli iyileştirilmesi konularında hep birlikte çalışıyoruz.

Yıldız Kariyerim © 2010 Yıldız Kariyer